Budé innoveert en ontwikkelt haar eigen valvekrimpmachine!

Ondersteund door een subsidie vanuit LimburgMakers

Een aantal jaren geleden heeft Budé Innovative Solutions bv een machine ontwikkeld voor het begassen en schudden van met room gevulde aerosolbussen. Tijdens dit schud- en begasprocedé ontstaat de spuitslagroom in de slagroomspuitbussen. Deze machine, de Gasshaker genaamd, is een uniek innovatief concept dat de Europese slagroomwereld heeft veroverd. 80% van de Europese markt is reeds voorzien met deze Gasshakermachine en de andere 20% komt de komende jaren.

Vanuit de markt is de vraag gekomen of Budé Innovative Solutions bvook een valvekrimpmachine kan bouwen voor dezelfde industrie, hetgeen een unieke kans biedt om als expert in de machinebouw voorwaarts te kunnen integreren. De concurrentiepositie en het economische klimaat in Nederland ten opzichte van andere landen maakt het interessant deze ontwikkeling nu door te zetten. Ondersteund door een subsidie vanuit LimburgMakers, wat net die extra steun in de rug was om de ontwikkeling door te zetten, wordt op dit moment volop ontwikkeld aan de machine.

De innovatie van een valvekrimpmachine zit hem in de ontwikkeling van een zeer nauwkeurig werkende hoog kwalitatieve krimpkop(krimpbekken en krimpdoorn). De krimpkop krimpt de valves op de bus, waardoor deze een lucht-/gasdichte afdichting felst. De krimppositie moet zeer nauwkeurig gekozen worden om een zeer goede afdichting te felsen om zo weinig mogelijk productuitval te krijgen. Een foutieve krimping betekent in het gunstigste geval dat dit meteen gedetecteerd wordt na de krimpmachine, doordat de valve loszit. In een minder gunstige situatie zit de valve wel vast, maar ontsnapt er gas en ook room tijdens het begassen en schudden, waardoor de Gasshaker meteen moet worden gereinigd. In het slechtste geval heeft een consument een bus thuis waar geen gas meer in zit. Het goed krimpen van valves is dus cruciaal voor het succes van de installatie. Een belangrijke tweede factor is de standtijd van de krimpkop, bestaande uit de krimpbekken en krimpdoorn.